Przejdź do treści

Restrukturyzacja firmy. Jak przeprowadza się postępowania restrukturyzacyjne?

  • przez
firma

Dzięki restrukturyzacji przedsiębiorstwo może zmniejszyć ryzyko swojej upadłości. Gwałtowne zmiany dotyczące firmy, w tym jej aktywów i pasywów, pozwalają na wypracowanie optymalnych rozwiązań chroniących przed bankructwem, a przy tym uwzględniających roszczenia wierzycieli.

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja w biznesie oznacza wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie, aby przyczynić się do wzrostu jego wartości. W efekcie restrukturyzacja przedsiębiorstw umożliwia zredukowanie ryzyka związanego z upadłością, aby firma znów mogła zacząć generować odpowiednie zyski.

Istnieje szereg przesłanek do restrukturyzacji, między innymi:

  • gorsze wyniki finansowe firmy
  • zbyt duże koszty działalności
  • obniżenie się jakości produktów firmy
  • rosnąca konkurencja w branży
  • transformacja polityki gospodarczej

Postępowanie restrukturyzacyjne firmy

Za pomocą odpowiednio dobranego i prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego możliwa jest kompleksowa restrukturyzacja przedsiębiorstwa, aby nie dopuścić do upadłości. Firma w restrukturyzacji może wtedy łatwiej porozumieć się ze swoimi wierzycielami bez konieczności prowadzenia złożonych postępowań sądowych.

Polskie przepisy prawne, a dokładnie Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 814), czyli Prawo restrukturyzacyjne umożliwia skorzystanie z czterech procedur restrukturyzacji. Każda z nich ma przy tym nieco inny przebieg i efekty.

Postępowanie o zatwierdzenia układu

Taka restrukturyzacja spółki czy jednoosobowej działalności jest najprostszą procedurą, która przeznaczona jest przede wszystkim dla tych przedsiębiorców, którzy zachowują jeszcze swoją wypłacalność, ale mogą mieć w przyszłości problemy finansowe.

W tym przypadku konieczne jest samodzielne zebranie głosów wierzycieli w celu zawarcia układu. Dłużnik musi skorzystać wtedy z usług doradcy restrukturyzacyjnego, który pomaga mu w wypracowaniu porozumienia z wierzycielami. Efektem jest złożenie wniosku do sądu, w którym dokonuje się zatwierdzania układu.

Przyspieszone postępowanie układowe

To procedura podobna do postępowania o zatwierdzenie układu, jednak różni się od niej tym, że nie stosuje się procesu samodzielnego zebrania głosów wierzycieli przez dłużnika. W tym postępowaniu to sąd zwołuje zgromadzenie wierzycieli.

W ramach tego postępowania możliwe jest zabezpieczenie majątku firmy na skutek zawieszenia egzekucji wierzytelności, których dotyczy układ.

Postępowanie układowe

To restrukturyzacja przedsiębiorstwa polegająca na prowadzeniu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Taka forma restrukturyzacji dedykowana jest do firm, które są w gorszej sytuacji finansowej, a nawet są niewypłacalne.

W tym postępowaniu zarząd nad firmą nadal należy do przedsiębiorcy, lecz jest on poddany kontroli wierzycieli i sądu. Firma może wtedy zabezpieczyć się przed wybranymi egzekucjami. Konieczne jest też przedstawienie propozycji układowych.

Postępowanie sanacyjne

Za pomocą takiego postępowania możliwa jest złożona restrukturyzacja firmy, która znajduje się w złej sytuacji finansowej, ale jednak nadal warto ją ratować, aby znów mogła wyjść na prostą.

W porównaniu do innych form postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik jest tutaj już mocno ograniczony, dlatego nie ma możliwości swobodnego zarządzania swoim majątkiem.

Podsumowując, dzięki czterem formom restrukturyzacji przedsiębiorcy mogą dobrać taką, która w ich przypadku okaże się najbardziej korzystna. Dzięki temu możliwe jest jednoczesna ochrona firmy przed żądaniami wierzycieli oraz zabezpieczenie ich interesów, a przy tym wprowadzenie w niej takich zmian organizacyjnych, które uchronią ją przed bankructwem.