Przejdź do treści

Czym tłumaczenia przysięgłe różnią się od zwykłych przekładów?

  • przez

Tłumaczenie dokumentów z języka obcego może odbywać się jako nieprzysięgłe albo przysięgłe. Czym dokładnie różnią się pomiędzy sobą te dwa rodzaje przekładów?

Biura tłumaczeniowe oferują swoim klientom szereg różnych usług. Można podzielić je ogólnie na tłumaczenia pisemne, czyli wykonywane dla wskazanych treści, a także na tłumaczenia ustne, które najczęściej prowadzone są podczas różnych wydarzeń.

Tłumaczenia pisemne można podzielić także na dwie dodatkowe kategorie:

  • tłumaczenia nieprzysięgłe, czyli tak zwane tłumaczenia zwykłe
  • tłumaczenia uwierzytelnione, czyli pod przysięgą, przysięgłe

Tłumaczenia zwykłe prowadzone są najczęściej, ale nie można zastosować ich zawsze. W określonych przypadkach konieczne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia zwykłe – dla treści niewymagających poświadczenia

Do tłumacza oferującego przekłady zwykłe możemy udać się między innymi wtedy, gdy chcemy przełożyć treść książki, folderu reklamowego, strony internetowej, korespondencję firmową czy instrukcję obsługi.

Tłumaczenie takie może wykonać każdy, kto zna język obcy – nie musi być nim nawet absolwent filologii. Oczywiście, aby przekład był profesjonalny, warto skorzystać z pomocy dobrego biura tłumaczeń.

Takie przekłady można zlecać osobiście albo przez internet – mogą mieć postać papierową lub dokumentów elektronicznych.

Tłumaczenia przysięgłe – dla dokumentacji mającej moc prawną

Z kolei tłumaczenia przysięgłe wykonuje się dla dokumentacji, która niesie ze sobą określoną moc prawną, czyli przykładowo dla dokumentacji urzędowej, sądowej.

Tłumaczenia tego rodzaju może wykonać tylko tłumacz z odpowiednim uprawnieniami, czyli tłumacz przysięgły. Potwierdza on tłumaczenie swoją pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Pod przysięgą tłumaczy się między innymi:

  • dokumenty procesowe jak pozwy, wyroki sądowe
  • umowy notarialne
  • dokumenty urzędowe, na przykład akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
  • dyplomy, certyfikaty, świadectwa i inne
  • dokumenty do rejestracji samochodu z zagranicy

Tłumaczenie przysięgłe najczęściej przygotowywane jest na papierze, ale tłumacz przysięgły ma też możliwość wydawania przekładów w formie elektronicznej, gdy są one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.